logo

Menu
FROST (SZRON) :

Rain / Deszcz

Dew / Rosa

Fog / Mgła

Snow / Śnieg

Hail / Grad

Frost / Szron

Hard rime / Szadź

Storm / Burza

A thunderbolt / Piorun

The lightning / Błyskawice

Cyklon / Cyklone

Rainbow / Tęcza

Tornado / Tornado

EnglishFrost - an atmospheric precipitate in the form of fine needles formed by crystals of ice. It forms when humid air freezes on impact with the ground which has the temperature below 0oC. Deposition of water vapour, i.e. its direct transformation into ice omitting the liquid phase, takes place then.PolskiSzron - osad atmosferyczny w postaci drobnych igiełek utworzonych z kryształków lodu. Powstaje w wyniku kontaktu wilgotnego powietrza z podłożem o temperaturze poniżej 0°C. Zachodzi wówczas resublimacja pary wodnej, czyli jej bezpośrednia przemiana w lód z pominięciem fazy cieczy.

..:: Justyna & Ewelina 2009 ::..
Wykorzystano fragmenty filmów emitowanych w TVP 2 "Cuda pogody. Zagadka mgły", Cuda pogody. Śnieg", "Co spada z nieba?"
The excerpts from the following programmes broadcast by TVP2 were used in this presentation: "Cuda pogody. Zagadka mgły."
[The Wonders of Weather: The Mystery of Mist], "Cuda pogody. Śnieg"
[The Wonders of Weather: Snow], "Co spada z nieba?" [What fall from the sky?].